intro(8) wprowadzenie do poleceń administracyjnych i uprzywilejowanych

OPIS

Sekcja 8. podręcznika ekranowego opisuje polecenia, które mogą być lub są używane tylko przez administratora systemu, jak na przykład narzędzia służące do administrowania systemem, usługi systemowe i polecenia związane sprzętem.

Podobnie jak w przypadku poleceń opisanych w Sekcji 1., polecenia znajdujące się w tej sekcji zwracają kod wyjścia określający, czy polecenie zakończyło się pomyślnie, czy z błędem. Więcej informacji można znaleźć w intro(1).

UWAGI

Autorzy i warunki kopiowania

Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówkach źródeł stron podręczników ekranowych. Mogą być różne dla różnych stron podręcznika.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.