intro(3) wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

Dział 3 podręcznika opisuje wszystkie funkcje biblioteczne z wyłączeniem funkcji bibliotecznych (opakowań wywołań systemowych) opisanych w dziale 2, implementujących wywołania systemowe.

Wiele z funkcji opisanych w tym dziale jest częścią standardowej biblioteki C (libc). Niektóre są częścią innych bibliotek (np. biblioteki matematycznej libm lub biblioteki czasu rzeczywistego, librt) - wówczas strona podręcznika wskazuje opcje linkera potrzebne do zlinkowania z wymaganą biblioteką (np. -lm i -lrt, odpowiednio, do wspomnianych bibliotek).

W niektórych przypadkach, programista musi zdefiniować testowe makro funkcji aby pozyskać deklarację funkcji z pliku nagłówkowego opisanego w rozdziale SKŁADNIA strony podręcznika systemowego (gdy jest to wymagane, takie makra muszą być zdefiniowane przez dołączeniem jakichkolwiek plików nagłówkowych). W takich sytuacjach, wymagane makro jest opisane w odpowiednim podręczniku systemowym. Więcej informacji o testowych makrach funkcji można znaleźć w feature_test_macros(7).

ZGODNE Z

Poszczególne zwroty i skróty używane do określenia wariantów Uniksa i standardów, do których wywołania w tym dziale się stosują. Patrz standards(7).

UWAGI

Autorzy i prawa autorskie

Nagłówek źródeł każdej strony podręcznika systemowego zawiera informacje o autorach i warunkach wykorzystania. Mogą się one różnić, w zależności od strony.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.