install-docs(8) zarządzanie dokumentacją Debiana

SKŁADNIA


install-docs [opcje] -i,--install | -r,--remove | -c,--check plik [ plik ... ]
install-docs [opcje] -I,--install-all | -C,--install-changed | -R,--remove-all
install-docs [opcje] -s,--status docid [ docid ... ]
install-docs [opcje] --dump-db nazwa_db
install-docs -h,--help | -V,--version

OPIS

install-docs jest narzędziem pozwalającym opiekunom pakietów Debiana na rejestrowanie dokumentacji w różnych systemach. Obecnie wspiera przeglądarki dhelp, dwww, doc-central oraz scrollkeeper.

Ta strona podręcznika ekranowego zawiera podstawowe wskazówki dotyczące używania install-docs. Pełny opis programu wraz z opisem składni składni pliku konfiguracyjnego można znaleźć w dokumentacji dołączonej do pakietu.

OPCJE

-v, --verbose
Tryb gadatliwy.
-d, --debug
Wyświetla komunikaty diagnostyczne.
--no-update-menus
Nie uruchamia dwww-build-menu(8), dhelp_parse(8), ani scrollkeeper-update(8).
--rootdir katalog
Ustawia główny katalog na katlaog, zamiast używać `/'. Użyteczne i poprawne tylko w przypadku akcji --check.

AKCJE

Poniżej podano listę akcji obsługiwanych przez install-docs. Programowi można podać tylko jedną akcję. Ponadto akcja ta łącznie z jej argumentami musi być przekazana jako ostatnia opcja linii poleceń.

Każdy argument plik powinien być pełną ścieżką do pliku kontrolnego doc-base(t.j. ``/usr/share/doc-base/jakiś_plik'' lub ``/etc/doc-base/documents/jakiś_plik''), a każde docid powinno być identyfikatorem dokumentu (Identyfikatory dokumentów są ustawiane w polu ``Document'' pliku kontrolnego i zazwyczaj są takie same jak nazwa pakietu).

Jeżeli plik lub <docid> jest równe "-" (znak minusa), to lista argumentów jest odczytywana ze standardowego wejścia (każda nazwa pliku lub każde id dokumentu w oddzielnej linii).

-i plik [plik ...], --install plik [plik ...]
Instaluje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.
-r plik [plik ...], --remove plik [plik ...]
Wyrejestrowuje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.
-c plik [plik ...], --check plik [plik ...]
Sprawdza poprawność pliku kontrolnego plik i wyświetla listę znalezionych problemów. Użyta z opcją --verbose podaje lokalizacje błędów i ostrzeżeń. Jeśli podano także --rootdir, to argument tej opcji zostanie dołączony do nazw plików wymienionych w polach ``Files'' i ``Index'' pliku.
-R, --remove-all
Wyrejestrowuje wszystkie zarejestrowane dokumenty.
-I, --install-all
(Ponownie) rejestruje wszystkie dokumenty z katalogów /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents.
-C, --install-changed
Porównuje zawartość katalogów /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents z bazą danych zarejestrowanych dokumentów i wyrejestrowuje usunięte pliki oraz (ponownie) rejestruje pliki zmienione lub dodane.
-s docid [docid ...], --status docid [docid ...]
Wyświetla stan dokumentu określonego przez docid.
-L docid [docid ...], --listfiles docid [docid ...]
Opcja przestarzała. Nie robi nic.
--dump-db nazwa_db
Wypisuje - w celu debugowania programu - zawartość wewnętrznych baz danych. nazwa_db może być albo files.db, albo status.db.
-h, --help
Wyświetla krótki komunikat pomocy.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji programu.

KOMPATYBILNOŚĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

Następujące właściwości zostały dodane w wersji 0.8.4 programu, opiekunowie pakietów powinni dodać odpowiednie linie "Conflicts`` lub ''Depends", jeśli planują ich używać w skryptach pakietów:
  • obsługa wielu argumentów akcji -i oraz -r,
  • czytanie argumentów ze standardowego wejścia,
  • akcje -I, --install-all, -R, ---remove-all, -c, --check,
  • opcje -d, --debug, -h, --help.

Opcje -C, --install-changed, --dump-db, -V, --version zostały dodane w wersji 0.8.12.

PLIKI

/usr/share/doc-base/
Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez pakiety.
/etc/doc-base/documents/
Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez lokalnego administratora.
/var/lib/doc-base/info/documents/
Lokalizacja zarejestrowanych plików kontrolnych.
/var/lib/doc-base/info/status.db
Stany zarejestrowanych dokumentów.
/var/lib/doc-base/info/files.db
Znaczniku czasowe i identyfikatory zarejestrowanych plików doc-base.
/var/lib/doc-base/omf/
Lokalizacja wygenerowanych plików OMF scrollkeepera. Uwaga: /usr/share/omf/doc-base powinien być dowiązaniem symbolicznym wskazującym na ten katalog.

AUTOR

Program napisał Christian Schwarz <[email protected]> dla systemu Debian GNU/Linux; kolejnym opiekunem był Adam Di Carlo <[email protected]>. Robert Luberda <[email protected]> zajmuje się nim obecnie i go rozszerza o nowe funkcjonalności.

Ten program został napisany dla pożytku całej społeczności użytkowników i opiekunów Debiana. Aby zaangażować się w rozwój programu, prosimy dołączyć do listy dyskusyjnej <[email protected]>.