install(1) kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SKŁADNIA

install [OPCJA]... [-T] ŹRÓDŁO CEL
install [OPCJA]... ŹRÓDŁO... KATALOG
install [OPCJA]... -t KATALOG ŹRÓDŁO...
install [OPCJA]... -d KATALOG...

OPIS

Program install kopiuje pliki (często świeżo po kompilacji) do lokalizacji docelowych wybranych przez użytkownika. Aby pobierać i instalować gotowe do użycia pakiety do systemu GNU/Linux, powinno się używać w zamian menedżera pakietów, takiego jak yum(1) lub apt-get(1).

W pierwszych trzech formatach, program kopiuje ŹRÓDŁO do CELU lub wiele ŹRÓDEŁ do istniejącego KATALOGU oraz ustanawia uprawnienia oraz właściciela i grupę. W czwartej formie, tworzy wszystkie składowe w podanym jednym lub wielu KATALOGACH.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--backup[=METODA]
tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
-b
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
-c
(ignorowane)
-C, --compare
porównuje każdą parę plików źródłowych i docelowych i, w niektórych przypadkach, odstępuje od modyfikacji pliku docelowego
-d, --directory
traktuje wszystkie argumenty jako nazwy katalogów, tworzy wszystkie składowe określonych katalogów
-D
tworzy wszystkie składowe CELU z wyjątkiem ostatniej, po czym kopiuje ŹRÓDŁO do CELU
-g, --group=GRUPA
ustawia GRUPĘ, zamiast bieżącej grupy procesu
-m, --mode=TRYB
ustawia TRYB uprawnień (jak za pomocą polecenia chmod), zamiast domyślnego rwxr-xr-x
-o, --owner=WŁAŚCICIEL
ustawia WŁAŚCICIELA (dostępne tylko dla administratora)
-p, --preserve-timestamps
ustawia czas dostępu/modyfikacji plikom docelowym, zgodnie z odpowiadającymi im plikami ŹRÓDŁOWYMI
-s, --strip
usuwa tablice symboli
--strip-program=PROGRAM
program używany do kasowania tablicy symboli plików binarnych
-S, --suffix=PRZYROSTEK
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
-t, --target-directory=KATALOG
kopiuje wszystkie argumenty ŹRÓDŁA do KATALOGU
-T, --no-target-directory
traktuje CEL jako zwykły plik
-v, --verbose
wyświetla nazwę każdego tworzonego katalogu
--preserve-context
zachowuje kontekst bezpieczeństwa SELinux
-Z
ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux pliku docelowego na domyślny
--context=KONTEKST
jak -Z lub jeśli poda się KONTEKST - ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinux lub SMACK na KONTEKST
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

none, off
nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
numbered, t
tworzy kopie numerowane
existing, nil
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
simple, never
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu install proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.