initscript(5) skrypt wykonujący polecenia zawarte w inittab

SKŁADNIA

/bin/sh /etc/initscript id poziom działanie proces

OPIS

Jeśli w systemie znajduje się skrypt /etc/initscript, init spróbuje nim wykonać polecenia zawarte w inittab. Można go wykorzystać np. do ustawienia domyślnych wartości ulimit i umask dla każdego procesu.

PRZYKŁADY

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt startowy, który mógł zostać zainstalowany w systemie jako /etc/initscript.sample.

#
# initscript  Wykonywany przez init(8) dla każdego wywołanego
#       przez niego programu w ten sposób:
#
#    /bin/sh /etc/initscript <id> <poziom> <działanie> <proces>
#
 # Ustawiamy bezpieczną wartość umask i ustawiamy zrzuty rdzenia:
 umask 022
 ulimit -c 2097151
 PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
 export PATH
 # Zwiększamy twardy limit deskryptora pliku dla wszystkich
 # procesów do 8192. Miękki limit wciąż wynosi 1024, jednak każdy
 # nieuprzywilejowany proces może zwiększyć swój miękki limit aż do
 # wartości twardego limitu za pomocą "ulimit -Sn xxx"
 # (niezbędne jest jądro 2.2.13 lub nowsze)
 ulimit -Hn 8192
 # Wykonujemy program.
 eval exec "$4"

UWAGI

Skrypt nie jest zaprojektowany jako skrypt startowy dla demonów itp. Nie ma on nic wspólnego ze skryptami w stylu rc.local. Jest to po prostu skrypt obsługujący rzeczy wykonywane z /etc/inittab. Własne eksperymentowanie z opisywanym skryptem może spowodować problemy z (ponownym) uruchomieniem systemu.

PLIKI

/etc/inittab, /etc/initscript.

AUTOR

Miquel van Smoorenburg ,<[email protected]>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: pierwotny autor nieznany i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.