INFINITY(3) stałe zmiennoprzecinkowe

Other Alias

NAN, HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL

SKŁADNIA

#define _ISOC99_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>


INFINITY

NAN

HUGE_VAL
HUGE_VALF
HUGE_VALL

OPIS

Makro INFINITY rozszerza się do zmiennoprzecinkowej (czyli typu float) stałej reprezentującej dodatnią nieskończoność.

Makro NAN rozszerza się do stałej zmiennoprzecinkowej (float) reprezentującej cichą NaN (jeśli jest obsługiwana). Cicha NaN to NaN ("not-a-number" - "nie-liczba"), która nie wywołuje wyjątku, jeśli jest używana w działaniach arytmetycznych. Jej przeciwieństwem jest sygnalizująca NaN. Patrz IEC 60559:1989.

Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczają odpowiednio stałe typów double, float oraz long double, reprezentujących dużą wartość dodatnią, być może dodatnią nieskończoność.

ZGODNE Z

C99.

DOSTĘPNOŚĆ

W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostępne. Dostępność makra NANmoże być testowana przez #ifdef NAN, podobnie można testować INFINITY, HUGE_VALF, HUGE_VALL. Będą one zdefiniowane przez <math.h>, jeżeli zdefiniowano if _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest zdefiniowana __STDC_VERSION__ i jej wartość jest nie mniejsza niż 199901L.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.