idle(2) powoduje pracę jałową (bezczynność) procesu 0

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int idle(void);

OPIS

idle() jest wewnętrzną funkcją systemową, używaną podczas startu systemu. Zaznacza strony procesu jako podlegające wymianie, obniża jego priorytet i wchodzi w główną pętlę przydzielającą zadania. idle() nigdy się nie kończy.

idle() może być wywoływane tylko przez proces 0. Każdy inny proces, nawet z uprawnieniami administratora otrzyma EPERM.

WARTOŚĆ ZWRACANA

idle() dla procesu 0 nigdy nie wraca, a dla procesów użytkownika zawsze zwracane jest -1.

BŁĘDY

EPERM
Zawsze dla procesów użytkownika.

WERSJE

Począwszy od Linuksa 2.3.13 ta funkcja systemowa już nie istnieje.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być używana w programach przenośnych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.