id(1) wyświetla rzeczywiste i efektywne identyfikatory użytkownika i grupy

SKŁADNIA

id [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]

OPIS

Wyświetla informacje o użytkowniku i grupie dla podanego UŻYTKOWNIKA lub (jeśli jej nie podano) dla bieżącego użytkownika.

-a
ignorowane, istnieje w celu zachowania zgodności z innymi wersjami
-Z, --context
wyświetla jedynie kontekst bezpieczeństwa procesu
-g, --group
wyświetla jedynie efektywny identyfikator grupy
-G, --groups
wyświetla wszystkie identyfikatory grup
-n, --name
wyświetla nazwę zamiast numeru, do opcji -ugG
-r, --real
wyświetla rzeczywisty identyfikator zamiast efektywnego, do opcji -ugG
-u, --user
wyświetla jedynie efektywny identyfikator użytkownika
-z, --zero
oddziela wpisy za pomocą znaku NUL, a nie spacji;
niedozwolone w zwykłym formacie
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Bez żadnych OPCJI - wyświetla zestaw przydatnych informacji, które udało się pozyskać.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu id proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Arnolda Robbinsa i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.