hx(1) Klient HotlineX.

Składnia

hx [-n pseudonim] [-i ikona]

Opis

Program hx jest pełnoekranowym interfejsem dla Hotline sterowanym z wiersza poleceń.

Polecenia

server [serwer [port]] [-l identyfikator] [-p hasło]
podłącza do serwera używając podanego identyfikatora użytkownika i hasła
who [string]
wyświetla listę użytkowników, jeżeli podana zostanie jakaś wartość, wyświetla tylko te pseudonimy, które ją zawierają.
pwho [chat] [string]
wyświetla listę użytkowników bieżącego czatu, jeśli żaden nie zostanie zdefiniowany.
nick [-i ikona]
zmienia pseudonim oraz ikonę na podane wartości.
icon <ikona>
zmienia ikonę.
me <chat>
wysyła czat poprzedzony *** (alt+return robią to samo)
msg {nick|sock#} <string>
wysyła wiadomość prywatną do nick|sock#.
kick [-b] {nick|sock#}
odłącza nick|sock# od serwera.
news
wyświetla plik z newsami na serwerze.
post <string>
wysyła podany łańcuch na newsy.
chat {nick|sock#}
rozpoczyna prywatną rozmowę z nick|sock#.
join <chat#>
dołącza się do rozmowy prywatnej chat#.
leave {chatsubject|chat#}
opuszcza prywatną rozmowę chat#.
invite {chatsubject|chat#} {nick|sock#}
zaprasza nick|sock# do rozmowy.
subject <string>
ustala temat rozmowy bieżącej
chats
wyświetla listę rozmów, w których uczestniczysz.
load <plik1> [plik2...]
wywołuje polecenia z plików.
type [-n] [-c] <plik1> [plik2...]
wysyła pliki do rozmowy lub newsów.
ls [katalog]
wyświetla zawartość katalogu lub zdalnie robi cwd, jeśli nie zostanie podana żadna wartość.
cd <katalog>
zmienia zdalny katalog na podany.
lcd <katalog>
zmienia katalog lokalny na podany.
pwd
wyświetla zdalny katalog roboczy.
lpwd
wyświetla lokalny katalog roboczy.
dirchar <dirchar>
zmienia separator katalogów na wartość podaną jako dirchar.
get [-aR] [-z <zdalny> <lokalny>] <plik1> [plik2...]
kopiuje pliki z komputera zdalnego na lokalny.
put [-aR] [-z <lokalny> <zdalny>] <plik1> [plik2...]
kopiuje pliki z komputera lokalnego na serwer.
mkdir <plik1> [plik2...]
tworzy katalogi na maszynie zdalnej.
rm <plik1> [plik2...]
kasuje pliki z serwera.
xfers
wyświetla listę bieżących transferów.
xfkill [all] [xfer1] [xfer2...]
kończy podany transfer.
colourz
wysyła rozmowę w kolorach ANSI.
clear
czyści bieżący bufor ekranu i terminalu.
save <plik>
zapisuje stan bieżącego bufora ekranu do pliku.
hl [type]
wysyła nagłówek hl z {type = type; trans = hx_trans; flag = 0; len = len2 = 2; hc = 0;}
version
wyświetla numer wersji programu hx, którego aktualnie używasz.
commands
wyświetla listę wszystkich poleceń.

Zmienne systemowe

HXNICK
Pseudonim, jaki ma zostać użyty zamiast identyfikatora z pliku passwd.
HXICON
Ikona, jaka ma zostać użyta.
HOME
Zastępuje domyślną ścieżkę z pliku passwd.
TERM
Typ terminalu w użyciu. (tj. vt100)
LINES
Ilość linii na terminalu.
COLUMNS
Ilość kolumn na terminalu.

Pliki

~/.hxrc Skrypt wczytywany przy uruchamianiu programu

Zobacz także

hxd(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.