hosts(5) statyczna tablica nazw komputerów

SKŁADNIA

/etc/hosts

OPIS

Ta strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest to prosty plik testowy, który przypisuje adresy IP nazwom komputerów, każdy adres w osobnej linii. Plik ten dla każdego komputera powinien zawierać osobną linię w następującym formacie:

adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

Pola są oddzielone dowolną liczbą znaków spacji lub tabulacji. Wszystko od znaku "#" aż do końca linii jest traktowane jako komentarz i ignorowane. Nazwy komputerów mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, znak minusa ("-") i kropki ("."). Muszą zaczynać i kończyć się znakiem alfanumerycznym. Opcjonalne aliasy służą wpisywaniu nazw zmienionych, alternatywnych, skróconych lub ogólnych (jak na przykład localhost).

Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain) implementuje serwer nazw dla systemów UNIX. Zwiększa możliwości lub zastępuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane nazw komputerów i uwalnia system od polegania na aktualności i kompletności pliku /etc/hosts.

Mimo że tablica nazw komputerów została zastąpiona przez DNS, nowoczesne systemy wciąż jej używają w następujących sytuacjach:

uruchamianie systemu
Większość systemów ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą nazwy i adresy najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest to użyteczne, gdy DNS nie działa, na przykład podczas uruchamiania systemu.
NIS
Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw komputerów jako danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS może być używany z DNS-em, większość firm używających systemu NIS, wciąż używa tablicy z nazwami wszystkich lokalnych komputerów jako kopii bezpieczeństwa.
komputery izolowane
Bardzo małe organizacje, izolowane od sieci, używają tablicy nazw komputerów zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają się rzadko, a sieć nie jest podpięta do Internetu, to DNS nie ma zbyt wiele do zaoferowania.

PLIKI

/etc/hosts

UWAGI

Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywołują natychmiastowy efekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

Historia

Oryginalny format tablicy nazw komputerów został opisany w RFC 952, jednakże od tego czasu się zmienił.

Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była jedynym sposobem mapowania nazw komputerów na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten plik mógł zostać utworzony na podstawie oficjalnej bazy komputerów zarządzanej przez Centrum Kontroli Informacji Sieciowych (Network Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany były często wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów i/lub nieznanych komputerów. NIC nie zarządza już plikiem hosts.txt, chociaż w czasie pisania tej strony podręcznika (ok. 2000 r.) można było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW. Właśnie znalazłem trzy - z lat 92, 94 i 95.

PRZYKŁAD

127.0.0.1    localhost
192.168.1.10  foo.mydomain.org    foo
192.168.1.13  bar.mydomain.org    bar
146.82.138.7  master.debian.org   master
209.237.226.90 www.opensource.org

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.