hman(1) przeglądanie stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

hman [ -P przeglądarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] nazwa
hman [ -P przeglądarka ] [ -H komputer ] [ sekcja ] [ indeks ]

OPIS

Skrypt hman jest interfejsem do programu man2html(1), pozwalającym na wprowadzenie nazwy strony podręcznika ekranowego i zobaczenia jej w swojej ulubionej przeglądarce www. Swoim zachowaniem przypomina polecenie man(1), więc można utworzyć alias z hman do man. Jeżeli używaną przeglądarką jest netscape i netscape jest już uruchomiony, to hman użyje właśnie tej uruchomionej przeglądarki.

OPCJE

-P przeglądarka
Określa, której przeglądarki (np. lynx, xmosaic, arena, chimera, netscape, amaya, ...) użyć. Ta opcja unieważnia zmienną środowiskową MANHTMLPAGER. Domyślną wartością jest wersja lynxa nie wymagająca serwera httpd albo sensible-browser jeżeli nie można znaleźć lynxa.
-H komputer
Określa, z którego komputera należy wziąć strony podręcznika. Ta opcja unieważnia zmienną środowiskową MANHTMLHOST. Domyślną wartością jest localhost.

ŚRODOWISKO

MANHTMLPAGER
Domyślna przeglądarka www jest wybierana na podstawie wartości tej zmiennej.
MANHTMLHOST
Domyślna komputer jest wybierany na podstawie wartości tej zmiennej.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6g oryginału.