groff_me(1) makra troff dla formatowania dokumentów

SKŁADNIA

groff -me [ opcje ] plik ...
troff -me [ opcje ] plik ...

OPIS

Ten manual opisuje wersję GNU makra -me, które jest częścią groff'a - systemu formatowania dokumentów. Ta wersja może być używana zarówno z GNU troff jak i Unix troff. Pakiet makrodefinicji troff dostarcza zbioru narzędzi do formatowania dokumentów technicznych w różnorodnych formatach.

Żądania makro zostały zdefiniowane poniżej. Wiele z żądań troff nie jest bezpiecznych w połączeniu z tym pakietem, jakkolwiek, żądania te mogą być używane bez problemu po wystąpieniu pierwszego .pp:

.bp zacznij nową stronę .br złam linię .sp n wstaw n oddzielających linii .ls n (oddzielenie liniami) n=1 pojedyncze, n=2 podwójne .na bez wyrównania do prawego marginesu .ce n wyśrodkuj n następnych linii .ul n podkreśl n następnych linii

Wyjście preprocesorów pic, eqn, refer, oraz tbl jest akceptowane jako wejście.

PLIKI

/usr/lib/groff/tmac/tmac.e

ŻĄDANIA

Ta lista jest niekompletna; zobacz The -me Reference Manual aby poznać inne, ciekawe szczegóły.Żądanie   Wartość     Tworzy Wyjaśnienie

            Począt.      Odstęp


.(c         -       tak   Zacznij wyśrodkowany blok

.(d         -       nie   Zacznij opóźniony tekst

.(f         -       nie   Zacznij stopkę

.(l         -       tak   Zacznij listę

.(q         -       tak   Zacznij główny cytat

.(x x       -       nie   Zacznij punkt z indeksu
x
.(z         -       nie   Zacznij wysuniętą klauzulę

.)c         -       tak   Zakończ wyśrodkowany blok

.)d         -       tak   Zakończ opóźniony tekst

.)f         -       tak   Zakończ stopkę

.)l         -       tak   Zakończ listę

.)q         -       tak   Zakończ główny cytat

.)x         -       tak   Zakończ element indeksu

.)z         -       tak   Zakończ wysuniętą klauzulę

.++ m H     -       nie   Zdefiniuj sekcję dokumentu.
m definiuje sekcję dokumentu, i może ona być C (rozdziałem), A (dodatkiem), P (sekcją wstępną, np., streszczenie, spis treści, itp.), B (bibliografią), RC (rozdziały przenumerowane od strony pierwszej, każdy rozdział), lub RA (dodatek przenumerowany od strony pierwszej).
.+c T       -       tak   Zacznij rozdział (lub dodatek, itd., jak
zostało to zdefiniowane przez .++). T jest nazwą rozdziału.
.1c         1       tak   Format jednokolumnowy na nowej stronie.

.2c         1       tak   Format dwukolumnowy.

.EN         -       tak   Odstęp po równaniu
stworzonym przez eqn lub neqn.
.EQ x y     -       tak   Poprzedź równaniem; złam i dodaj miejsce.
Numer równania to y. Opcjonalny argument x może być ustawiony na I aby wciąć równanie (ustawienie standardowe), L aby dorównać do lewej równanie lub C aby wyśrodkować równanie.
.GE         -       tak   Początek obrazka gremlin.

.GS         -       tak   Koniec obrazka gremlin.

.PE         -       tak   Początek pic.

.PS         -       tak   Koniec obrazka pic.

.TE         -       tak   Koniec tabeli.

.TH         -       tak   Koniec sekcji nagłówka tabeli.

.TS x       -       tak   Zacznij tabelę; jeśli x ma wartość
H tabela ma powtórzony nagłówek.
.b x        nie     nie   Wypisz tekst
x pogrubioną czcionką; jeśli brak jest argumentów przełącz się w tryb pisania grubą czcionką.
.ba +n      0       tak   Zwiększa podstawowe wcięcie o
n. To wcięcie jest używane przy ustawianiu wcięcia w regularnym tekście (takim jak w akapicie).
.bc         nie     tak   Zacznij nową kolumnę

.bi x       nie     nie   Wypisz tekst
x pogrubioną, pochyłą czcionką (jedynie nofill)
.bu         -       tak   Zacznij paragraf wypunktowany

.bx x       nie     nie   Wypisz x w ramce (jedynie nofill).

.ef 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw parzystą stopkę na x y z

.eh 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw parzysty nagłówek na x y z

.fo 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw stopkę na x y z

.hx         -       nie   Wyłącz nagłówki i stopki na następnej stronie

.he 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw nagłówek na to x y z

.hl         -       tak   Wstaw poziomą linię

.i x        nie     nie   Wypisz tekst
x pochyłą czcionką; jeśli brakuje x , następujący tekst pisany jest czcionką pochyłą..
.ip x y     nie     tak   Rozpocznij wcięty akapit,
z wiszącym tagiem x. Wcięcie wynosi y en-spacji (standardowo 5).
.lp         tak     tak   Zacznij wyblokowany w lewo akapit.

.np         1       tak   Zacznij numerowany akapit.

.of 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw nieparzystą stopkę na x y z

.oh 'x'y'z' ''''    nie   Ustaw nieparzysty nagłówek na x y z

.pd         -       tak   Wypisz opóźniony tekst.

.pp         nie     tak   Zacznij akapit.
Pierwsza linia ma wcięcie.
.r          tak     nie   Włącz czcionkę standardową (rzymską).

.re         -       nie   Ustaw tabulatory na standardowe wartości.

.sh n x     -       tak   Dalej następuje sekcja nagłówka,
czcionka automatycznie ustawiana jest na pogrubioną. n jest numerem sekcji, x jest tytułem sekcji.
.sk         nie     nie   Zostaw następną stronę pustą.
Jedynie jedna strona jest pamiętana w przód.
.sm x       -       nie   Wstaw
x wyświetlane w mniejszej czcionce.
.sz +n      10p     nie   Zwiększ wielkość czcionki o
n punktów.
.tp         nie     tak   Zacznij stronę tytułową.

.u x        -       nie   Podkreśl argument (nawet w troff).
(jedynie Nofill).
.uh         -       tak   Działanie jak .sh ale nienumerowane.

.xp x       -       nie   Wypisz indeks
x.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.