getsockname(2) pobranie nazwy gniazda

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>


int getsockname(int s, struct sockaddr *name, socklen_t *namelen)

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getsockname zwraca bieżącą nazwę name dla zadanego gniazda. Parametr namelen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawał rozmiar obszaru wskazywanego przez name. Po zakończeniu, zawiera on rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF
Argument s nie jest prawidłowym deskryptorem.
ENOTSOCK
Argument s jest plikiem, a nie gniazdem.
ENOBUFS
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
EFAULT
Parametr name wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getsockname pojawiła się w 4.2BSD). SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów: ENOMEM i ENOSR.

UWAGA

Trzeci argument getsockname jest w rzeczywistości typu `int *' (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i libc5). Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic standardu nie sostał jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również socklen_t. Zobacz także accept(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getsockname

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.