getpriority(2) pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas

Other Alias

setpriority

SKŁADNIA

#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>

int getpriority(int which, int who);
int setpriority(int which, int who, int prio);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Priorytet procesu, grupy procesów, lub użytkownika podczas szeregowania zadań, wskazywany przez which i who jest uzyskiwany za pomocą wywołania getpriority a ustawiany za pomocą wywołania setpriority. which jest jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER, a who jest interpretowane względem which (identyfikator procesu dla PRIO_PROCESS, identyfikator grupy procesów dla PRIO_PGRP i identyfikator użytkownika dla PRIO_USER). Zerowa wartość who określa (odpowiednio) proces wywołujący funkcję, jego grupę procesów lub rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego funksję. prio jest wartością z zakresu od -20 do 20 (lecz zobacz UWAGI poniżej). Domyślnym priorytetem jest 0; mniejsze priorytety powodują korzystniejsze traktowanie podczas szeregowania zadań.

Funkcja getpriority zwraca najwyższą wartość (najniższą wartość numeryczną), spośród posiadanych przez którykolwiek z podanych procesów. Funkcja setpriority ustawia priorytety wszystkich podanych procesów na wskazaną wartość. Jedynie superużytkownik może zmniejszać priorytety.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ponieważ -1 jest legalną wartością spośród normalnie zwracanych przez getpriority, niezbędnym jest wyzerowanie zmiennej zewnętrznej errno przed wywołaniem tej funkcji i późniejsze sprawdzenie czy -1 oznaczało błąd, czy normalną wartość. Funkcja setpriority zwraca 0 jeśli nie było błędów lub -1 jeśli jakiś wystąpił.

BŁĘDY

ESRCH
Nie zlokalizowano żadnego procesu przy użyciu podanych wartości which i who.
EINVAL
which nie był jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER.

Oprócz powyższych błędów, dla setpriority mogą wystąpić:

EPERM
Proces został zlokalizowany, lecz ani jego efektywny, ani rzeczywisty ID użytkownika nie odpowiadał efektywnemu ID użytkownika wywołującego.
EACCES
Użytkownik nie będący superużytkownikiem próbował obniżyć priorytet procesu.

UWAGI

Szczegółowe warunki wystąpienia błędu EPERM zależą od systemu. Powyżej opisano co mówi na ten temat SUSv3, z którym wydają sie być zgodne wszystkie systemy typu SYSV. Linux wymaga, aby rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z rzeczywistym użytkownikiem procesu who (zamiast z jego efektywnym ID użytkownika). Wszystkie systemy typu BSD (SunOS 4.1.3, Ultrix 4.2, BSD 4.3, FreeBSD 4.3, OpenBSD-2.5, ...) wymagają, aby efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z efektywnym ID użytkownika procesu who.

Rezczywisty zakres priorytetów jest różny dla różnych wersji jądra. Linux wcześniejszy niż 1.3.36 miał -nieskończoność..15. Linux od 1.3.43 ma -20..19, a funkcja systemowa getpriority zwraca 40..1 dla tych wartości (gdyż liczby ujemne są kodami błędów). Funkcja biblioteczna przekształca N na 20-N.

Włączanie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiększa przenośność. (Rzeczywiście, <sys/resource.h> definiuje strukturę rusage zawierającą pola typu struct timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcje te pierwotnie pojawiły się w 4.2BSD).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpriority

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.