getpagesize(2) pobranie rozmiaru strony pamięci

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getpagesize(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpagesize() zwraca ilość bajtów w stronie, przy czym "strona" jest to pojęcie takie, jak używane w opisie mmap(2), gdzie jednostką mapowanie plików jest strona pamięci.

Rozmiar tego rodzaju stron, które są używane przez mmap można znaleźć za pomocą

#include <unistd.h>
long sz = sysconf(_SC_PAGESIZE);

(gdzie niektóre systemy dopuszczają również synonim _SC_PAGE_SIZE dla _SC_PAGESIZE), lub

#include <unistd.h>
int sz = getpagesize();

HISTORIA

Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD, SUSv2. W SUSv2 funkcja getpagesize() jest oznaczona jako "pozostałość" ("legacy"), a w POSIX 1003.1-2001 została pominięta. HPUX nie zawiera tej funkcji.

UWAGI

Obecność getpagesize() jako funkcji systemowej Linuksa zależy od architektury. Jeśli istnieje, zwraca symbol jądra PAGE_SIZE, który zależy od architektury i modelu maszyny. W ogólności, aby mieć jedną dystrybucję binarną dla każdej architektury, używa się binariów, które są zależne od architektury, ale nie od modelu maszyny. Oznacza to, że program użytkownika nie powinien określać PAGE_SIZE podczas kompilacji na podstawie plików nagłówkowych, a używać bieżącej funkcji systemowej, co najmniej dla tych architektur (np. sun4), dla których istnieje zależność PAGE_SIZE od modelu maszyny. W tym miejscu libc4, libc5 i glibc 2.0 zawodzą, gdyż ich getpagesize() zwraca wartość wyliczoną statycznie, a nie korzysta funkcji systemowej. Wszystko jest OK w glibc 2.1.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getpagesize

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.