getlist(1) pobierz listę z serwera NNTP

SKŁADNIA

getlist [ -h host ] [ lista [ wzorzec [ typy ] ] ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Program getlist uzyskuje listę z serwera NNTP i wysyła ją na standardowe wyjście.

Parametr lista może być jednym z active, active.times, distributions, lub newsgroups. Argumenty te żądają odpowiednio plików active(5), active.times, /etc/news/distributions, lub /etc/news/newsgroups.

Jeśli użyta zostanie flaga ,,-h'', program podłącza się do serwera na podanym hoście. Domyślnie jest to serwer podany w pliku inn.conf(5).

Jeśli parametrem listy jest active, to do ograniczania wyjścia mogą zostać użyte parametry wzorzec i typy . Jeśli podano wzorzec, wypisywane są tylko te linie grup, które odpowiadają mu według wildmat(3). Jeśli podano typy, to wyświetlane są tylko te linie, których czwarte pole zaczyna się od znaku wymienionego w typy.

Na przykład następujące polecenie da nam jednolinijkowe opisy wszystkich grup dyskusyjnych UUNET-u:

getlist -h news.uu.net newsgroups

Poniższe polecenie wypisuje wszystkie grupy, w których dozwolone jest lokalne wysyłanie artykułów, grupy, które są moderowane lub aliasowane

getlist active '*' ym=

Zauważ, że listowanie plików innych niż plik active to tylko popularne rozszerzenie protokołu NNTP i nie wszędzie musi być dostępne.

HISTORIA

Napisane przez Landona Curta Nolla <[email protected]> dla InterNetNews.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 getlist

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.