getgroups(2) pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup dodatkowych

Other Alias

setgroups

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int getgroups(int size, gid_t list[]);

#include <grp.h>

int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

getgroups
Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest określone, czy efektywny ID grupy procesu wywołującego będzie znajdować się na zwróconej liście. Tak więc, aplikacja powinna wywołać również getegid(2) i dodać lub usunąć otrzymaną wartość.) Jeśli size jest równe zero, to list nie jest modyfikowane, lecz zwracana jest ogólna liczba dodatkowych grup procesu.
setgroups
Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może tego dokonać.

WARTOŚĆ ZWRACANA

getgroups
po pomyślnym zakończeniu zwraca liczbę grup dodatkowych. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.
setgroups
po pomyślnym zakończeniu zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
list ma nieprawidłowy adres.
EPERM
Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EINVAL
Dla setgroups, size jest większe niż NGROUPS (32 dla Linuksa 2.0.32). Dla getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI

Proces może posiadać maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup dodatkowych oprócz efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest dziedziczony po procesie rodzicielskim i może zostać zmieniony za pomocą setgroups. Maksymalna liczba grup dodatkowych może być odczytana za pomocą sysconf(3):
    long ngroups_max;
    ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
Maksymalna zwracana przez getgroups wartość nie może być większa niż powiększona o jeden wartość otrzymana w powyższy sposób.

Prototyp dla setgroups jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywołań tych nie było w SVr3), X/OPEN, 4.3BSD. Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups wymaga przywilejów, nie jest opisana w POSIX.1.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getgroups

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.