getdirentries(3) odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od

SKŁADNIA

#include <dirent.h>

ssize_t getdirentries(int fd, char *buf, size_t nbytes , off_t *basep);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdirentries(): _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych jest co najwyżej nbytes bajtów. Czytanie rozpoczyna się od przesunięcia *basep i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po przeczytaniu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

getdirentries() zwraca liczbę przeczytanych bajtów lub zero, gdy próba czytania następuje na końcu katalogu. Gdy wystąpi błąd, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja getdirentries() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1-2001. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych. Należy zamiast niej używać opendir(3) i readdir(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.