getc_unlocked(3) putchar_unlocked

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


int getc_unlocked(FILE *stream);
int getchar_unlocked(void);
int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
int putchar_unlocked(int c);

void clearerr_unlocked(FILE *stream);
int feof_unlocked(FILE *stream);
int ferror_unlocked(FILE *stream);
int fileno_unlocked(FILE *stream);
int fflush_unlocked(FILE *stream);
int fgetc_unlocked(FILE *stream);
int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n,
FILE *stream);
size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n,
FILE *stream);

char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream);
int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);

#include <wchar.h>

wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t getwchar_unlocked(void);
wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);
int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():

_POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE || _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():

_GNU_SOURCE

OPIS

Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

Cztery następujące funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked() i putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001.

Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach glibc. Raczej nie należy ich używać.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.