gcvt(3) przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>


char *gcvt(double number, int ndigit, char *buf);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gcvt():

Od glibc 2.12:
_SVID_SOURCE ||
    (_XOPEN_SOURCE >= 500 ||
        _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED) &&
    !(_POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE >= 600)
Przed glibc 2.12:
_SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 || _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED

OPIS

Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem null łańcuch ASCII o minimalnej długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E opisanym w printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja gcvt() zwraca adres łańcucha wskazywanego przez buf.

ZGODNE Z

Oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji gcvt(), rekomendując używanie zamiast niej funkcji sprintf(3) (chociaż preferowane może być używanie snprintf(3)).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.