ftime(3) zwraca datę i czas

SKŁADNIA

#include <sys/timeb.h>

int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

Funkcja zwraca bieżący czas jako sekundy i milisekundy od początku epoki, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC). Czas jest zwracany w strukturze tp, zadeklarowanej następująco:

struct timeb {
  time_t     time;
  unsigned short millitm;
  short     timezone;
  short     dstflag;
};

time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich (z ujemnymi wartościami oznaczającymi wschód od Greenwich), a dstflag jest znacznikiem, który jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje, że w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.

POSIX.1-2001 mówi, że zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona, prosimy unikać zależenia od tych pól.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zawsze zwraca 0. (POSIX.1-2001 określa, a niektóre systemy dokumentują, zwracanie -1 w przypadku błędu).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja ftime() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

4.2BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis ftime().

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach, można używać time(2); gettimeofday(2) zwraca czas w mikrosekundach; clock_gettime(2) zwraca nanosekundy, lecz nie jest tak powszechnie dostępna.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały 0 w polu millitm; glibc 2.1.1 zachowuje się znowu poprawnie.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.