fsck.minix(8) sprawdza spójność systemu plików Minix

SKŁADNIA

fsck.minix [-larvsmf] urządzenie

OPIS

fsck.minix przeprowadza kontrolę spójności linuksowego systemu plikowego MINIX. Obecna wersja obsługuje opcje 14- i 30-znakowych nazw plików.

Program zakłada, że system plików jest unieruchomiony (nie pracuje). fsck.minix nie powinien być stosowany na zamontowanym urządzeniu, chyba że jest się pewnym, że nikt nań nie zapisuje (proszę pamiętać, że jądro może zapisywać na nim gdy poszukuje plików).

Urządzenie podane jest zwykle z poniższej postaci:

/dev/hda[1-63] (1. dysk IDE) /dev/hdb[1-63] (2. dysk IDE) /dev/sda[1-15] (1. dysk SCSI) /dev/sdb[1-15] (2. dysk SCSI)

Jeżeli system plików został zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix wyświetli "FILE SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKÓW SIĘ ZMIENIŁ) i wykona trzykrotnie sync(2) przed zakończeniem pracy. Ponieważ Linux nie posiada obecnie surowych urządzeń nie ma obecnie potrzeby przeładowywania systemu.

OSTRZEŻENIE

fsck.minix nie powinien być stosowany na zamontowanych systemach plików. Posługiwanie się fsck.minix na zamontowanym systemie plików jest bardzo niebezpieczne. Istnieje możliwość, że usunięte pliki są wciąż używane, z tego powodu może poważnie uszkodzić doskonale poprawny system plików! Jeżeli istnieje konieczność uruchomienia fsck.minix na zamontowanym systemie plików (tj. w katalogu głównym (korzeniu) systemu plikowego), proszę się upewnić, że na dysk nic nie jest zapisywane i nie ma żadnych "uśpionych" ("zombies") plików oczekujących na usunięcie.

OPCJE

-l
Pokazuje wszystkie nazwy plików.
-r
Wykonuje naprawy interaktywnie.
-a
Wykonuje naprawy automatycznie (opcja ta implikuje -r i służy do udzielania domyślnej odpowiedzi na wszystkie pytania). Proszę zauważyć, że może to być niezwykle niebezpieczne w przypadku poważnego uszkodzenia systemu plików.
-v
Więcej szczegółów.
-s
Wyświetla informację o super-bloku.
-m
Aktywuje ostrzeżenia "mode not cleared" w stylu MINIX.
-f
Wymusza kontrolę systemu plików, nawet jeśli system plików został oznakowany jako poprawny (znakowanie to wykonywane jest przez jądro gdy system plików jest odmontowywany).

DIAGNOSTYKA

Występuje wiele komunikatów diagnostycznych. Wymienione poniżej są najczęściej spotykanymi podczas zwykłego użytkowania.

Jeżeli urządzenie nie istnieje, fsck.minix wyświetli "unable to read super block" (nie można odczytać super-bloku). Jeśli urządzenie istnieje, ale nie jest miniksowym systemem plików, fsck.minix wyświetli "bad magic number in super-block" (błędna liczba magiczna w super-bloku).

KODY ZAKOŃCZENIA

Kod zakończenia zwracany przez fsck.minix jest sumą poniższych:
0
Bez błędów
3
Poprawiono błędy systemu plików, jeśli system plików był zamontowany, to system powinien zostać ponownie uruchomiony.
4
Błędy systemu plików pozostały niepoprawione
8
Błąd działania
16
Błąd użycia (składni)

De facto mogą zostać zwrócone tylko 0, 3, 4, 7, 8 i 16.

AUTOR

Linus Torvalds ([email protected])
Wartości kodów błędu: Rik Faith ([email protected])
Dodana obsługa flagi poprawności systemu plików: Dr. Wettstein (greg%[email protected])
Dodana kontrola dla uniknięcia fsck na zamontowanym systemie plików: Daniel Quinlan ([email protected])
Obsługa systemu plików Minix v2: Andreas Schwab ([email protected]), aktualizacja: Nicolai Langfeldt ([email protected])
Łata przenośności: Russell King ([email protected]).

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie fsck.minix jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwi[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.