frexp(3) konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą

SKŁADNIA

#include <math.h>


double frexp(double x, int *exp);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja frexp jest używana do dzielenia liczby x na znormalizowany ułamek i wykładnik, który jest umieszczany w exp.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja frexp() zwraca znormalizowany ułamek. Jeśli argument x nie wynosi zero, znormalizowany ułamek wynosi dwa do potęgi x, i zawsze zawiera się w przedziale pomiędzy 1/2 (włącznie) a 1. Jeśli x wynosi zero, to znormalizowany ułamek wynosi zero i exp przyjmuje wartość zero.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 frexp

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.