free(1) wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

SKŁADNIA

free [opcje]

OPIS

free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystywanej pamięci fizycznej i pamięci wymiany w systemie, oraz informację o buforach używanych przez jądro systemu. Informacje są zbierane z pliku /proc/meminfo. Wyświetlane kolumny:
total
Całkowita zainstalowana pamięć (MemTotal i SwapTotal w /proc/meminfo)
used
Używana pamięć (obliczona jako total - free - buffers - cache)
free
Nieużywana pamięć (MemFree i SwapFree w /proc/meminfo)
shared
Pamięć używana (w większości) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo, dostępna od jądra 2.6.32, jeśli wartość jest niedostępna, wypisywane jest zero)
buffers
Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)
cache
Pamięć używana przez bufor podręczny strony oraz płyty (Cached i Slab w /proc/meminfo)
buff/cache
Suma buffers i cache
available
Przybliżona wartość pamięci dostępnej dla nowo uruchamianych programów, bez pamięci wymiany. W przeciwieństwie do danych pokazywanych przez pola cache i free, to pole bierze pod uwagę bufor podręczny strony oraz to, że nie wszystkie odzyskiwalne tzw. płyty (ang. slabs) pamięci mogą być odzyskane, z powodu elementów które są obecnie w użyciu (MemAvailable w /proc/meminfo, dostępne od jądra 3.14, emulowane na jądrach 2.6.27+, w innym razie wartość taka jak w free)

OPCJE

-b, --bytes
Wyświetla wielkość pamięci w bajtach.
-k, --kilo
Wyświetla wielkość pamięci w kilobajtach. Jest to zachowanie domyślne.
-m, --mega
Wyświetla wielkość pamięci w megabajtach.
-g, --giga
Wyświetla wielkość pamięci w gigabajtach.
--tera
Wyświetla wielkość pamięci w terabajtach.
-h, --human
Wyświetla wszystkie pola automatycznie przeskalowane do jednostki, dającej liczbę o najkrótszym trzycyfrowym zapisie, wraz z tą jednostką. Użyte mogą być następujące jednostki:

  B = bajty
  K = kB
  M = MB
  G = GB
  T = TB

Jeśli jednostka nie jest wyświetlona, a ma się petabajtowe wielkości pamięci RAM lub wymiany, to liczba jest wyrażona w terabajtach i może nie być wyrównana zgodnie z nagłówkiem.

-w, --wide
Przełącza na tryb szerokoekranowy. Tryb ten tworzy wiersze przekraczające 80 znaków. Wartości buffers i cache są również pokazywane w dwóch oddzielnych kolumnach.
-c, --count liczba
Wyświetla wynik liczbę razy. Wymaga opcji -s.
-l, --lohi
Wyświetla szczegółowe statystyki pamięci dolnej i górnej.
-s, --seconds sekundy
Wyświetla wyniki w sposób ciągły, co daną liczbę sekund. Można podać dowolną liczbę zmiennoprzecinkową; do czasów z rozdzielczością mikrosekundową, używana jest usleep(3).
--si
Używa potęg 1000 zamiast 1024.
-t, --total
Wyświetla wiersz zawierający podsumowanie informacji o pamięci.
--help
Wyświetla pomoc.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji.

PLIKI

/proc/meminfo
informacje o pamięci

AUTORZY

Napisane przez Briana Edmondsa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Marcin Mazurek (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3.10 oryginału.