fileno(3) sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

Other Alias

clearerr, feof, ferror

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

void clearerr(FILE *stream);

int feof(FILE *stream);

int ferror(FILE *stream);

int fileno(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fileno(): _POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE

OPIS

Funkcja clearerr() usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof() sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja ferror() sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja fileno() bada podany jako argument strumień stream i zwraca jego deskryptor numeryczny.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

BŁĘDY

Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej zmiennej errno. (Jednakże w przypadku gdy fileno() stwierdzi, że jej argument nie jest prawidłowym strumieniem, musi zwrócić -1 i ustawić errno na EBADF).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje clearerr(), feof(), ferror() oraz fileno() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

Funkcje clearerr(), feof() i ferror() są zgodne ze standardami C89, C99, POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

Funkcja fileno() jest zgodna z POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.