fabsl(3) wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

Other Alias

fabs, fabsf

SKŁADNIA

#include <math.h>


double fabs(double x);
float fabsf(float x);
long double fabsl(long double x);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fabsf(), fabsl():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje zwracają wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają wartość bezwzględną z x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi -0, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe ujemnej lub dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje fabs(), fabsf() i fabsl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.