expr(1) wykonuje obliczenia wyrażenia

SKŁADNIA

expr WYRAŻENIE
expr OPCJA

OPIS

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wyświetla wartość WYRAŻENIA na standardowe wyjście. Puste wiersze poniżej rozdzielają grupy o wzrastającym pierwszeństwie. WYRAŻENIE może przyjąć postać:

ARG1 | ARG2
zwraca ARG1 jeśli nie jest on pusty ani równy 0, w przeciwnym wypadku zwraca ARG2
ARG1 & ARG2
zwraca ARG1 jeśli żaden z argumentów nie jest zerowy ani pusty, w przeciwnym wypadku zwraca 0
ARG1 < ARG2
ARG1 jest mniejszy niż ARG@
ARG1 <= ARG2
ARG1 jest mniejszy lub równy ARG2
ARG1 = ARG2
ARG1 jest równy ARG2
ARG1 != ARG2
ARG1 nie jest równy ARG2
ARG1 >= ARG2
ARG1 jest większy lub równy ARG2
ARG1 > ARG2
ARG1 jest większy niż ARG2
ARG1 + ARG2
suma arytmetyczna ARG1 i ARG2
ARG1 - ARG2
różnica arytmetyczna ARG1 i ARG2
ARG1 * ARG2
iloczyn arytmetyczny ARG1 i ARG2
ARG1 / ARG2
iloraz arytmetyczny ARG1 podzielonego przez ARG2
ARG1 % ARG2
arytmetyczna reszta z dzielenia ARG1 przez ARG2
ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
dopasowanie WYRAŻENIA-REGULARNEGO do ŁAŃCUCHA
match ŁAŃCUCH WYRAŻENIE-REGULARNE
równoważne ŁAŃCUCH : WYRAŻENIE-REGULARNE
substr ŁAŃCUCH POZYCJA DŁUGOŚĆ
część ŁAŃCUCHA, zaczynająca się na POZYCJI liczonej od 1
index ŁAŃCUCH ZNAKI
pozycja jednego ze ZNAKÓW w ŁAŃCUCHU lub 0
length ŁAŃCUCH
długość ŁAŃCUCHA
+ SŁOWO
interpretuje SŁOWO jako łańcuch, nawet jeżeli jest on
słowem kluczowym jak match lub operatorem jak /
( WYRAŻENIE )
wartość WYRAŻENIA

Proszę zwrócić uwagę, że większość operatorów musi być chroniona przed interpretowaniem przez powłokę znakiem \ lub ujęciem w cudzysłowy. Porównania są arytmetyczne, jeśli oba ARGUMENTY są liczbami, w przeciwnym wypadku są porównaniami leksykograficznymi. Dopasowane wzorce zwracają łańcuch zawarty pomiędzy znakami \( i \) lub nic; jeśli \( i \) nie zostały użyte, zwracana jest liczba dopasowanych znaków lub 0.

Kod zakończenia wynosi:
 0 jeśli WYRAŻENIE nie wynosi ani nic, ani 0
 1 jeśli WYRAŻENIE wynosi nic lub 0
 2 jeśli WYRAŻENIE ma nieprawidłową składnię
 3 jeśli wystąpił błąd.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu expr proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Mike'a Parkera, Jamesa Youngmana i Paula Eggerta.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.