env(1) uruchamia program w zmienionym środowisku

SKŁADNIA

env [OPCJA]... [-] [NAZWA=WARTOŚĆ]... [POLECENIE [ARG]...]

OPIS

Ustawia każdą zmienną środowiskową NAZWA na WARTOŚĆ i wykonuje POLECENIE.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-i, --ignore-environment
zaczyna z pustym środowiskiem
-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-u, --unset=NAZWA
usuwa zmienną NAZWA ze środowiska
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Argument - implikuje -i. Jeśli nie podano POLECENIA, wyświetlane jest otrzymane środowisko.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu env proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Richarda Mlynarika i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.