encrypt(3) Szyfrowanie 64-bitowych komunikatów

SKŁADNIA

#define _XOPEN_SOURCE

#include <unistd.h>

void encrypt(char block[64], int edflag);
void setkey(const char *key);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje te szyfrują i rozszyfrowują 64-bitowe komunikaty. Funkcja setkey() ustawia klucz używany przez encrypt(). Używany tu parametr key jest tablicą bajtów, z których każdy ma wartoć numeryczną 1 lub 0. Bajty key[n], gdzie n=8*q-1, są ignorowane tak, że używany klucz jest 56-bitowy.

Funkcja setkey() modyfikuje przekazany bufor, kodując go gdy edflag wynosi 0, a rozkodowując gdy przekazano 1.

Funkcje te nie są wielobieżne.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te nie zwracają żadnej wartości.

ZGODNE Z

SVID, SUSv2

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 encrypt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.