ekg2-remote(1) zdalny interfejs użytkownika dla EKG2

SKŁADNIA

ekg2-remote [OPCJE] CEL

OPIS

ekg2-remote jest to program udostępniający zdalny interfejs użytkownika dla programu EKG2 używającego wtyczki "remote". Łączy się on z EKG2 przez gniazdo i pozwala używać go tak, jakby działał na lokalnej maszynie.

Główną motywacją tego programu było umożliwienie używania EKG2 na mało wydajnych maszynach, z ograniczonymi zasobami pamięci i procesora.

OPCJE

-c--charset=ZESTAW-ZNAKÓW
wymusza użycie danego ZESTAWU-ZNAKÓW,

-p--password=HASŁO
ustawia hasło,

-T--test=FRONTEND
uruchamia tryb testowy, używając interfejsu użytkownika FRONTEND (domyślny to ncurses),

-F--frontend=FRONTEND
używa interfejsu użytkownika FRONTEND (domyślny to ncurses),

-m--no-mouse
wyłącza obsługę myszy,

-U--unicode
wymusza obsługę unicode,

-h--help
wyświetla komunikat pomocy,

-v--version
wyświetla wersję programu i kończy pracę

CEL określa program EKG2 do którego należy się podłączyć. Obsługiwane są następujące schematy:

tcp:adres:port
nieszyfrowane połączenie TCP/IP do danego adresu i portu

tcps:adres:port
szyfrowane przy pomocy SSL połączenie TCP/IP do danego adresu i portu

udp:adres:port
połączenie UDP/IP do danego adresu i portu

unix:ścieżka-gniazda
lokalne (UNIX) połączenie do danej ścieżki-gniazda

pipe:ścieżka-potoku
lokalne (FIFO) połączenie do danej ścieżki-potoku. Obecnie nie obsługiwane.