ekg2(1) otwarty klient IM dla systemów uniksowych

SKŁADNIA

ekg2 [OPCJE] [KOMENDY]

OPIS

-u, --user=NAZWA
korzysta z profilu o podanej nazwie
-t, --theme=PLIK
ładuje opis wyglądu z podanego pliku
-n, --no-auto
nie łączy się automatycznie z serwerem
-m, --no-mouse
nie ładuje obsługi myszki
-N, --no-global-config
ignoruje globalny plik konfiguracyjny
-a, --away[=OPIS]
zmienia stan na ,,zajęty''
-b, --back[=OPIS]
zmienia stan na ,,dostępny''
-i, --invisible[=OPIS]
zmienia stan na ,,niewidoczny''
-d, --dnd[=OPIS]
zmienia stan na ,,nie przeszkadzać''
-f, --free-for-chat[=OPIS] zmienia stan na ,,chętny do rozmowy''
-x, --xa[=OPIS]
zmienia stan na ,,bardzo zajęty''
-h, --help
wyświetla ten tekst pomocy
-v, --version
wyświetla wersje programu i wychodzi

Opcje dotyczące stanu zależą od właściwości protokołu danej sesji -- niektóre sesje mogą nie obsługiwać stanu ,,nie przeszkadzać'' itp.