e2freefrag(8) informuje o fragmentacji wolnego miejsca

SKŁADNIA

e2freefrag [ -c część_kb ] [ -h ] system-plików

OPIS

Program e2freefrag służy do informowania o fragmentacji wolnego miejsca w systemach plików ext2/3/4. System-plików jest nazwą urządzenia systemu plików (np. /dev/hdc1, /dev/md0). Program e2freefrag skanuje informacje o mapie bloków w celu sprawdzenia jak wiele bloków jest obecnych jako przestrzeń ciągła. Wypisywany jest procent ciągłych wolnych bloków o rozmiarze i wyrównaniu część_kb. Informuje również o minimalnej/maksymalnej/średniej wielkości wolnych części w systemie plików, razem z histogramem wszystkich wolnych fragmentów. Można to wykorzystać do określenia poziomu fragmentacji wolnego miejsca w systemie plików.

OPCJE

-c część_kb
Jeśli poda się rozmiar części, e2freefrag wypisze liczbę wolnych fragmentów o rozmiarze część_kb, za jednostki stosując kilobajty (Kb). Rozmiar części musi być potęgą dwójki i być większy niż rozmiar bloku systemu plików.
-h
Wyświetla informacje o użyciu programu.

PRZYKŁAD

# e2freefrag /dev/vgroot/lvhome
Device: /dev/vgroot/lvhome
Blocksize: 4096 bytes
Total blocks: 1504085
Free blocks: 292995 (19.5%)

Min. free extent: 4 KB
Max. free extent: 24008 KB
Avg. free extent: 252 KB

HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
Extent Size Range : Free extents Free Blocks Percent

    4K...    8K- :           704           704     0.2%

    8K...   16K- :           810          1979     0.7%

   16K...   32K- :           843          4467     1.5%

   32K...   64K- :           579          6263     2.1%

   64K...  128K- :           493         11067     3.8%

  128K...  256K- :           394         18097     6.2%

  256K...  512K- :           281         25477     8.7%

  512K... 1024K- :           253         44914    15.3%

    1M...    2M- :           143         51897    17.7%

    2M...    4M- :            73         50683    17.3%

    4M...    8M- :            37         52417    17.9%

    8M...   16M- :             7         19028     6.5%

   16M...   32M- :             1          6002     2.0%

AUTOR

Niniejsza wersja e2freefrag została napisana przez Rupesha Thakare, a zmodyfikowana przez Andreasa Dilgera <[email protected]> oraz Kalpaka Shaha.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.