dysize(3) podaje liczbe dni zadanego roku

SKŁADNIA

#include <time.h>

int dysize(int rok);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

dysize(): _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja zwraca 365 dla zwykłego roku, a 366 dla roku przestępnego. Określenie, czy rok jest przestępny, odbywa się według formuły:

(rok) %4 == 0 && ((rok) %100 != 0 || (rok) %400 == 0)

Wzór ten jest zdefiniowany jako makro __isleap(rok), które można również znaleźć w <time.h>.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja dysize() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

Funkcja ta pojawiła się w SunOS 4.x.

UWAGI

Ta funkcja powstała jedynie dla celów zgodności. Nie należy jej używać w nowych programach.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.