dpkg-vendor(1) odczytuje informację o twórcach dystrybucji

SKŁADNIA

dpkg-vendor [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-vendor jest narzędziem pozwalającym na odczytywanie informacji o twórcach wymienionych w /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default zawiera informacje dotyczące aktualnego twórcy.

POLECENIA

--is twórca
Exits with 0 if the current vendor is vendor. Otherwise exits with 1.
--derives-from twórca
Exits with 0 if the current vendor distribution is a derivative of vendor, otherwise exits with 1. It uses the Parent field to browse all ancestors of the current vendor.
--query pole
Wyświetla na standardowym wyjściu wartość określonego pola odczytanego z informacji dotyczących aktualnego twórcy.
--help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

--vendor twórca
Przyjmuje, że aktualnym twórcą jest twórca, zamiast określania tego przez zmienną środowiska DEB_VENDOR lub odczyt z /etc/dpkg/origins/default.

ŚRODOWISKO

DEB_VENDOR
Ustawienie określające aktualnego twórcę. Jeśli nie jest ustawione, aktualny twórca zostanie określony poprzez odczytanie z /etc/dpkg/origins/default.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012