dpkg-distaddfile(1) dodaje wpisy do debian/files

SKŁADNIA

dpkg-distaddfile [opcja...] plik sekcja priorytet

OPIS

dpkg-distaddfile dodaje wpis dotyczący podanego pliku do debian/files.

Pobiera trzy argumenty nie będące opcjami: nazwę pliku oraz sekcję i priorytet dla pliku .changes.

Nazwa pliku powinna być podana relatywnie w stosunku do katalogu, w którym dpkg-genchanges będzie szukał plików, zazwyczaj jako .., raczej niż być ścieżką relatywną do bieżącego katalogu, podczas działania dpkg-distaddfile.

OPCJE

-fplik-z-listą-plików
Czyta lub zapisuje listę plików wydania do pliku podanego jako argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

debian/files
Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego wydania. Aby dodać dodatkowe pliki, można użyć dpkg-distaddfile.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012