dpkg-checkbuilddeps(1) sprawdza zależności i konflikty czasu budowania

SKŁADNIA

dpkg-checkbuilddeps [opcje] [plik-kontrolny]

OPIS

Program ten sprawdza pakiety zainstalowane w systemie w stosunku do wymagań i konfliktów zapisanych w pliku kontrolnym. Jeżeli któreś nie są spełnione, wyświetla je i kończy działanie z niezerowym kodem powrotu.

Domyślnie będzie czytany plik debian/control, jednakże w linii poleceń można podać alternatywny plik kontrolny.

OPCJE

--admindir=katalog
Zmienia położenie bazy danych dpkg. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.
-B
Ignoruje linie Build-Depends-Indep. Należy używać, jeśli nie będą budowane pakiety niezależne od architektury.
-d zależności_budowania
-c konflikty_budowania
Używa podanych zależności/konfliktów czasu budowania zamiast wymienionych w pliku debian/control.
-h, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

AUTOR

Copyright © 2001 Joey Hess

Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008