dnskeygen(1) generowanie publicznych, prywatnych i współdzielonych poufnych kluczy dla DNS Security

SKŁADNIA

dnskeygen [-[DHR ] rozmiar ] [-F ] [-zhu ] [-a ] [-c ] [-p num ] [-s num ] -n nazwa

OPIS

Dnskeygen (DNS Key Generator) jest narzędziem do generowania i zarządzania kluczami dla DNS Security wewnątrz DNS (Domain Name System). Dnskeygen potrafi wygenerować publiczne i prywatne klucze do autentykacji danych strefy i współdzielone klucze prywatne używane przy podpisach Żądanie/Transakcja.

-D
Dnskeygen wygeneruje klucz DSA/DSS Rozmiar musi być jednym z [512, 576, 640, 704, 768, 832, 896, 960, 1024].
-H
Dnskeygen wygeneruje klucz HMAC-MD5 Rozmiar musi zawierać się pomiędzy 128 a 504.
-R
Dnskeygen wygeneruje klucz RSA Rozmiar musi zawierać się pomiędzy 512 a 4096.
-F
(tylko RSA) Używa dużego wykładnika przy generowaniu kluczy.
-z -h -u
Flagi te definiują odpowiedni typ generowanego klucza: klucz Strefy (ważności DNS), klucz Hosta (host lub usługa) lub klucz Użytkownika (np. e-mail).

Każdy klucz może być tylko jednym z powyższych.

-a
Wskazuje, że klucz NIE MOŻE być użyty do autentykacji.
-c
Wskazuje, że klucz NIE MOŻE być użyty do szyfrowania.
-p num
Ustawia pole protokołu klucza do wartości num ; domyślna wartość to 3 (DNSSEC) jeśli podano -z lub -h a 2 (EMAIL) w przeciwnym wypadku. Inne akceptowalne wartości to 1 (TLS), 4 (IPSEC) i 255 (KAŻDY).
-s num
Ustawia pole siły klucza do wartości num domyślna wartość to 0
-n nazwa
Ustawia nazwę klucza na podaną nazwę

SZCZEGÓŁY

Dnskeygen przechowuje każdy klucz w dwóch plikach: K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private i K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.private zawiera klucz prywatny w formacie przenośnym. Plik K<nazwa>+<alg>+<footprint>.key zawiera klucz publiczny w formacie strefy DNS:

ŚRODOWISKO

Nie są używane żadne zmienne środowiskowe.

AUTOR

Olafur Gudmundsson ([email protected]).

PODZIĘKOWANIA

Podstawowa matematyka kryptograficzna jest zrobiona przy pomocy DNSSAFE i/lub bibliotek Foundation Toolkit.

USTERKI

Dotychczas nieznane.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.