difftime(3) obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

#include <time.h>


double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

Funkcja difftime() zwraca liczbę sekund, które upłynęły pomiędzy czasem time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są podane w czasie kalendarzowym, co oznacza, że jego wartość jest mierzona (w sekundach) względem epoki tj. daty 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja difftime() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99.

UWAGI

W systemach zgodnych z POSIX time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować
#define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.