deb-extra-override(5) plik dodatkowych nadpisań archiwum Debiana

SKŁADNIA

override

OPIS

Większość informacji o binarnym lub źródłowym pakiecie może być zawarta w pliku control/.dsc, jednak cała ta informacja może być nadpisana podczas eksportowania do plików Packages/Sources. Plik dodatkowych nadpisań zawiera takie właśnie nadpisania.

Dodatkowy plik nadpisań ma prosty format pól rozdzielonych białymi znakami (spacjami). Dozwolone są komentarze (zaczynające się od #).

pakiet nazwa-pola wartość

pakiet jest nazwą binarnego lub źródłowego pakietu.

nazwa-pola jest nazwą nadpisywanego pola. wartość jest wartością, która będzie umieszczona w tym polu. Może ona zawierać spacje, ponieważ linia jest dzielona podczas parsowania na nie więcej niż 3 kolumny.

Dodatkowe pliki nadpisań używane do stworzenia oficjalnych list Packages można znaleźć w katalogu indices na każdym mirrorze Debiana.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012