ctermid(3) pobranie nazwy terminala kontrolującego proces

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


char *ctermid(char *s);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

ctermid(): _POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE

OPIS

Funkcja ctermid() zwraca łańcuch, który jest ścieżką do terminala kontrolującego procesu. Jeśli s jest równe NULL, używany jest bufor statyczny, w przeciwnym wypadku s wskazuje na bufor mający zawierać ścieżkę do terminala. Stała L_ctermid oznacza maksymalną liczbę znaków w zwracanej ścieżce.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wskaźnik do ścieżki.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja ctermid() jest bezpieczna dla wątków, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest wywoływana z parametrem NULL.

ZGODNE Z

Svr4, POSIX.1-2001.

BŁĘDY

Zwracana ścieżka nie musi jednoznacznie identyfikować kontrolującego terminala; może to być na przykład /dev/tty.

Nie jest pewne, czy program będzie mógł otworzyć ten terminal.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.