cpowf(3) funkcje potęgowania liczb zespolonych

Other Alias

cpow, cpowl

SKŁADNIA

#include <complex.h>


double complex cpow(double complex x, complex double z);
float complex cpowf(float complex x, complex float z);
long double complex cpowl(long double complex x,
complex long double z);


Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja wylicza liczbę x podniesioną do potęgi z (z odcięciem x-ów leżących w ujemnej części osi rzeczywistej).

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.