copysign(3) kopiowanie znaku liczby

SKŁADNIA

#include <math.h>


double copysign(double x, double y);
float copysignf(float x, float y);
long double copysignl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

copysign(), copysignf(), copysignl():

_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje copysign(), copysignf() i copysignl() zwracają liczbę, której wartość bezwzględna test taka sama, jak wartość bezwzględna x, ale znak jest taki sam, jak znak liczby y.

Na przykład zarówno copysign(42.0, -1.0), jak i copysign(-42.0, -1.0) zwracają -42.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość, której wartość bezwzględna jest wzięta z x, a znak jest wzięty z y.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN ze znakiem takim samym, jak bit znaku w y.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje copysign(), copysignf() i copysignl() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Funkcja ta jest zdefiniowana w IEC 559 (oraz w dodatku zawierającym funkcje zalecane w IEEE 754/IEEE 854).

UWAGI

Na architekturach, na których formaty liczb zmiennoprzecinkowych nie są zgodne z IEEE 754, funkcje te mogą traktować ujemne zero jako dodatnie.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.