comm(1) porównuje dwa posortowane pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

comm [OPCJA]... PLIK1 PLIK2

OPIS

Porównuje dwa posortowane pliki PLIK1 i PLIK2 wiersz po wierszu.

Bez opcji, wyświetla wynik w trzech kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera wiersze unikatowe dla PLIKU1, druga wiersze unikatowe dla PLIKU2, a trzecia wiersze wspólne obu plikom.

-1
wyłącza wyświetlanie kolumny 1 (wierszy unikatowych dla PLIKU1)
-2
wyłącza wyświetlanie kolumny 2 (wierszy unikatowych dla PLIKU2)
-3
wyłącza wyświetlanie kolumny 3 (wierszy wspólnych obu plikom)
--check-order
sprawdza, czy wejście jest poprawnie posortowane, nawet jeśli wszystkie wejściowe wiersze mogą być poprawnie porównane
--nocheck-order
nie sprawdza poprawności posortowania wejścia
--output-delimiter=CIĄG
oddziela kolumny podanym CIĄGIEM
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że przestrzegane są reguły określone przez LC_COLLATE.

PRZYKŁADY

comm -12 plik1 plik2
Wyświetla jedynie wiersze obecne zarówno w plik1 jak i plik2.
comm -3 plik1 plik2
Wyświetla wiersze, które występują w plik1, ale nie w plik2 i na odwrót.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu comm proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Richarda M. Stallmana i Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.