colrm(1) usuwanie kolumn z pliku

SKŁADNIA

[start [stop ] ]

OPIS

Narzędzie użytkowe usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Kolumna jest definiowana jako pojedynczy znak w linii. Wejście pobierane jest ze standardowego wejścia. Wyjście jest wysyłane na standardowe wyjście.

Jeśli podano tylko kolumnę start to zostaną zapisane tylko kolumny o numerze mniejszym niż start Jeśli podano zarówno kolumnę start jak i kolumnę stop to zostaną wypisane kolumny o numerze mniejszym od start lub większym od stop Numerowanie kolumn zaczyna się od jedynki, nie od zera.

Znaki tabulacji zwiększają licznik kolumn do następnej wielokrotności ósemki. Znaki cofania zmniejszają licznik kolumn o jeden.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG , LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie , tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w BSD 3.0

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.