closedir(3) zamknięcie strumienia katalogu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>


#include <dirent.h>

int closedir(DIR *dirp);

OPIS

Funkcja closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dirp. Pomyślne wywołanie closedir() zamyka także deskryptor pliku skojarzony z dirp. Po wywołaniu deskryptor strumienia katalogu dirp staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja closedir() w przypadku powodzenia zwraca zero. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

EBADF
Nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dirp.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.