clock(8) obsłuż zegar CMOS

SKŁADNIA

/sbin/clock [ -u ] -r
/sbin/clock [ -u ] -w
/sbin/clock [ -u ] -s
/sbin/clock [ -u ] -a

OPIS

clock obsługuje na różne sposoby zegar CMOS, umożliwiając jego odczyt lub zapis oraz synchronizację między zegarem CMOS i jądrem.

OPTIONS

-u
Wskazuje, że zegar CMOS jest ustawiony na Czas Uniwersalny (Universal Time).
-r
Odczytaj zawartość zegara CMOS i wydrukuj na stdout.
-w
Zapisz czas systemowy do zegara CMOS.
-s
Ustaw czas systemowy z zegara CMOS.
-a
Ustaw czas systemowy z zegara CMOS, poprawiając czas dla błędu systematycznego na prawidłowy i zapisując go z powrotem do CMOS.

Opcja ta używa /etc/adjtime do określenia zmian zegara. Zawiera to trzy liczby:

Pierwsza liczba jest poprawką w sekundach na dzień (np. jeśli twój zegar przyspiesza codziennie o 5 sekund, pierwsza liczba powinna być -5.0).

Następna liczba mówi, kiedy clock był ostatnio użyty, licząc w sekundach od 1/1/1970.

Trzecia liczba to liczba sekund, która pozostała po ostatniej poprawce.

Następujące instrukcje są z kodu źródłowego:

a)
utwórz plik /etc/adjtime zawierający w pierwszej i jedynej linii: '0.0 0 0.0'
b)
uruchom clock -au lub clock -a, zależnie od tego, czy twój CMOS jest w czasie uniwersalnym, czy lokalnym. Poprawia to liczbę sekund.
c)
ustaw czas systemowy przy użyciu komendy date.
d)
odśwież swój czas CMOS przy użyciu clock -wu lub clock -w
e)
Zamień pierwszą liczbę z /etc/adjtime swoją poprawką.
f)
wstaw komendę clock -au lub clock -a do swojego /etc/rc.local, lub nakaż jej uruchamianie programowi cron(8).

PLIKI

/etc/adjtime
/etc/rc.local

AUTORZY

V1.0
Charles Hedrick, [email protected], kwiecień 1992
V1.1
Zmodyfikowane dla poprawek zegara, Rob Hooft, [email protected], listopad 1992
V1.2
Łaty Haralda Koeniga, [email protected], dodane przez Roba Hoofta, [email protected], wrzesień 1993

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.