checkalias(1) sprawdź, czy alias nie jest już zdefiniowany.

SKŁADNIA

checkalias alias, alias, ...

OPIS

Checkalias sprawdza wpierw plik użytkownika, a potem systemowy plik aliasowy, próbując znaleźć podany alias. Jeśli znajdzie, wartość aliasu zostanie wydrukowania. W przeciwym wypadku wygenerowany zostanie błąd.

Zauważ: Jest to w rzeczywistości jednolinijkowy skrypt powłoki;

        elm -c $*

AUTOR

Grupa Rozwijająca Elm

BŁĘDY

Zauważ, że priorytet dla aliasów ma plik użytkownika, nie systemowy. Znaczy to, że użytkownik może przesłonić alias przez zdefiniowanie własnego. Nie powinno to być problemem, lecz jest czymś, o czym administrator powinien pamiętać gdy tworzy systemowy plik aliasów.

BŁĘDY ZGŁASZAĆ DO

Syd Weinstein  [email protected]     (dsinc!elm)

KOPIOWANIE

Copyright 1988-1992 by The USENET Community Trust
Wyprowadzone z Elma 2.0, Copyright 1986, 1987 by Dave Taylor

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.