chcon(1) zmienia kontekst bezpieczeństwa pliku

SKŁADNIA

chcon [OPCJA]... KONTEKST PLIK...
chcon [OPCJA]... [-u UŻYTKOWNIK] [-r ROLA] [-l ZAKRES] [-t TYP] PLIK...
chcon [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

Zmienia kontekst bezpieczeństwa SELinux każdego z PLIKÓW na KONTEKST. Z opcją --reference zmienia kontekst bezpieczeństwa każdego PLIKU na taki sam, jaki posiada PLIK-WZORC.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--dereference
działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie), zamiast na samych dowiązaniach
-h, --no-dereference
zmiany dotyczą samych dowiązań symbolicznych zamiast plików, które one wskazują
-u, --user=UŻYTKOWNIK
ustawia UŻYTKOWNIKA w docelowym kontekście bezpieczeństwa
-r, --role=ROLA
ustawia ROLĘ w docelowym kontekście bezpieczeństwa
-t, --type=TYP
ustawia TYP w docelowym kontekście bezpieczeństwa
-l, --range=ZAKRES
ustawia ZAKRES w docelowym kontekście bezpieczeństwa
--no-preserve-root
nie traktuje "/" w sposób specjalny (domyślnie)
--preserve-root
odmawia działania rekurencyjnego na "/"
--reference=PLIK-WZORC
używa kontekstu bezpieczeństwa PLIKU-WZORC zamiast podawania wartości KONTEKSTU
-R, --recursive
działa rekurencyjnie na plikach i katalogach
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z podanych.

-H
jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za nim
-L
podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu
-P
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu chcon proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Russella Cokera i Jima Meyeringa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.