change-po-charset(1) zmienia atrybut charset w nagłówku content-type w pliku po gettext

SKŁADNIA

change-po-charset <charset> PLIK1 [ PLIK2 ...]

OPIS

change-po-charset to prosty skrypt w Perlu, który czyta podane pliki, i wypisuje je na standardowym wyjściu, dokonując tylko następującej modyfikacji. W pierwszym wpisie msgstr jaki napotka, zmienia wartość atrybutu "charset" w nagłówku Content-Type na taką, jak pierwszy parametr z jakim został uruchomiony.

Uwaga: skrypt nie zmienia samego kodowania znaków w treści plików. Jest on używany przez potooledit(1) w celu poprawienia nagłówka Content-Type po zmianie kodowania pliku przy pomocy iconv(1).

PATRZ TAKŻE

potooledit(1), iconv(1), msgmerge(1), msgfmt(1).

AUTOR

change-po-charset został napisany przez Marcina Owsianego <[email protected]>.