cexp(3) zespolona funkcja wykladnicza

Other Alias

cexpf, cexpl

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex cexp(double complex z);
float complex cexpf(float complex z);
long double complex cexpl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja wylicza wartość e (2.71828..., podstawę logarytmu naturalnego) podniesionego do potęgi z.

Wzór:

    cexp(I * z) = ccos(z) + I * csin(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.